Ekstraordinært årsmøte

årsmøte[1]Det innkalles til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Onsdag den 20. Mars 2013 kl. 14:00 til 14:30 i Kantina.

Innkallelsen er grunnet bytte av bank.I tillegg behandles forslag om forandring i vedtekter og utvidelse av låneramme for Strandpromenaden.

 Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Konstituering
  4. Orientering om status for Strandpromenaden 31
  5. Forslag

Forslag 1:

Følgende formulering legges til foreningens vedtekter.

Styret har fullmakt til å bytte leverandør av banktjenester. Denne fullmakten gir rett til å opprette nye konti, flytte beholdningen til ny bank, samt refinansiere lån innenfor rammen gitt av årsmøtet.

Begrunnelse:

Per dags dato mangler styret denne fullmakten, dette gjør det nødvendig for foreningen å avholde et årsmøte hvis det skal gjøres endringer på våre lån og forsikringer.

Forslag 2:

Følgende formulering legges til foreningens vedtekter.

Leder og kasserer har prokurarett. Nestleder har prokurarett ved leders fravær.

Begrunnelse:

Dette er dagens praksis, men dette er ikke presisert i vedtektene.

Forslag:

Forslag 3:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke lånerammen på Strandpromenaden med kr. 500 000,-.

Begrunnelse:

Styret ønsker å gjøre en oppussing av Strandpromenaden. Styrets utgangspunkt er å bruke minst mulig midler, men en fullmakt til å kunne øke belåningen etter behov med opp til en halv million vil gi en realistisk ramme for å få bygget opp til en presentabel standard.