Enighet i lokale lønnsforhandlinger

Arbeiderforeningen og bedriften gjennomførte i går lønnsforhandlinger på hotell Ernst i Kristiansand.

Det endelige resultatet i årets forhandlinger gir en lønnsramme på ca. 2,6% i tillegg til at skift- overtids- og overgangstillegg øker med 4,2%.

De viktigste sakene som ble oppnådd var full feriepengedekning for langtidssykemeldte, samt innføringen av et kompetansetillegg for dagarbeidere. I tillegg var foreningen og bedriften enige om å utrede behovet for og nytten av å utvide den lokale ordningen for fysioterapeutisk behandling. Les videre