Nye åpningstider i kantina

Nikkelverkets Arbeiderforening har hatt forhandling med bedriften angående åpningstider. Tidligere åpnet ikke kantina før 08:30.

IE så på det som en selvfølge at kantina følger våre behov, siden vi har personer som begynner fra 05:30-06:00. Vi mente kantina skulle tilby frokost også til de som hadde pause fra 08:00.

Fra mandag 2/9 endret kantina sin åpningstid til 08:00.