Partistøtte – storm i et vannglass?

Hvor mye av kontingenten din går til partistøtte?

Støtte til politiske partier. Da vi er kjent med at partistøtte er et hett tema i disse dager, har SEA sett på hvor stor del av medlemskontingenten til Industri Energi som faktisk går til dette. Av det enkelte medlems årlige kontingent, går ca. 31 øre til partistøtte via det tilskuddet Industri Energi betaler til LO (Landsorganisasjonen).
Industri Energi og NOPEF før sammenslåingen har alltid vært partipolitisk uavhengig, og har vedtektsfestet at det ikke skal gis støtte til politiske partier. Ved LO’s siste kongress stemte alle Industri Energis delegater mot støtte til politiske partier fra LO.
Ad ovennevnte har SEA vedtatt at de av våre medlemmer som ønsker dette refundert kan få en årlig overføring på 50 øre ved å henvende seg til SEA.

 toptablebanner