Kontingentendring fra 1.Januar 2014

 

Har du spørsmål knyttet til dette kontakt medlemsservice på post@industrienergi.no

Fra og med 1.januar 2014 heves taket på kontingenten. Dette gir en regulering av taket på månedslønn fra kr 36.538,-  til kr, 37.538 pr mnd, eller omregnet til maksimumskontingent fra kr 475,- per. mnd til kr 488,- pr mnd til forbundet.
Det betales 1,3% i kontingent pr mnd (med et øvre tak) til forbundet og i tillegg betales kontingent til den lokale avdeling på 0,25%, eller den sats som avdelingen har vedtatt.

Les videre

Informasjon etter styremøte 13/12

Tillitsvalgtkonferanse

Styret fikk en oppsummering av resultatene på tilbakemeldingsskjemaene som ble samlet inn fra deltakerne. Generelt gode tilbakemeldinger, de fleste punkter mottok en snittkarakter på rundt 5 av 6. Styret berømte oppmøtet og holdningene de tillitsvalgte viste under konferansen.

Les videre