Tariff 2014

7,5 prosent i økt nattillegg og egen pensjonsutredning i elektrokjemiske bedrifter

 

Industri Energi fikk gjennomslag for en ekstraordinær økning i tillegget for nattskift på 7,5 prosent for sine 7000 medlemmer i elektrokjemiske bedrifter og en felles utredning om de ansattes pensjonsgrunnlag, i tillegg til lønnsøkning på kr 0,75,- per time.

Les videre