Alcoa Lista

DSC_2683

18 verneombud fra Glencore nikkelverk er på besøk hos Alcoa Lista!

29.01.15 dro 18 verneombud fra nikkelverket på bedrift besøk hos Alcoa Lista!

 

Alcoas nærvær i Norge begynte i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA om å drive to aluminiumverk – ett på Lista og ett i Mosjøen. I dag er disse to fasilitetene 100% eid av Alcoa og blir drevet med strøm fra ren vannkraft. De to verkene har samlet en produksjon på 286 000 tonn per år. De er kjent for presise leveranser og konsistent metallkvalitet – en fleksibel leverandør med nærhet til markedene i Europa.

Det er bare 15 ledere i Alcoa som har personal ansvar for 280 ansatte.

Bedriften har høy kompetanse 86% av de ansatte har fagbrev og bedriftens mål er 100%

Roy er kanskje HVO men alle vet hvem som er sjefen
Roy er kanskje HVO men alle vet hvem som er sjefen

HMS ROLLER

Hms arbeid er veldig lik det vi har i dag men når det gjelder verneombud er det andreledes. Bedriften har 280 ansatte hvor de er 37 Verneombud og 31hms Roller.(Glencore har 500ansatte og 25 Verneombud)

En Verneombud er valgt mellom de ansatte mens en hms rolle er valgt ut fra bedriften! Hms roller for betalt av bedriften for diverse arbeide. Men de fleste er både verneombud og Hms roller.

MLPDSC_2694

MLP (Merke Låse prøve) Har bedriften jobbet med i 15 år hvor vi hadde en del praktiske spørsmålet og fikk gode svar fra Alcoa!

For eksempel  områder hvor det finnes utstyr som det må utføres MLP på, vil det som oftest også finnes ei MLP-tavle. På disse henger det utstyrhengelåser, merkelapper, og utstyrspesifikke posedyrer.

 

Dødsrisikokartlegging

9 Kritiske Kriteriet

Dødsrisikokartlegging  ble vedtatt å gjennomføre fra høsten 2012

alle grupper i Alcoa Lista skal kartlegges hvert halvår. hvor det ble tatt opp aktuell tema

Punkter som : Alene jobbing, fall, mobilt utstyr, stille avik, opplaget energi osv

Hver onsdag har de møter i 2 timer.

De 9 kritiske Kriteriet er veldig lik de punkter som vi har i 7 livreddende regel, jeg la merke til at de har innleid som en veldig viktig kritisk kriteriet. Jeg spurte dem hvorfor dem har innleid på lista? Og de forklarte veldig godt med at innleid firma i bedrift er en stor risiko og det er ekstra fokus på opplæring til innleide og tillatelse for gjennomgang i bedriften! For eksempel klister for godkjent opplæring i hjelmen for områder. Har du ikke klister i denne området da har du ikke tilgang.

 

Veldig god infomasjon

Før vi kommer inn til elektrolyse hallen så vi flere store skjermer med masse info om skader, de siste 10 avik , produksjon og mål.

Når vi gikk gjennom lokale kunne vi se at alle maskiner hadde prosedyre som var veldig enkel og finne og lese for hvert enkel rutine! Noe som vi har mye å lære siden de fleste må vi gå gjennom data.

Spørsmål fra Alcoa

Vi fikk spørsmål fra Alcoa om innføring av Røykeforbud i bedriften.

Det ble forklart historikken fra Nikkelverkets Røykeforbud

-Kreftundersøkelse( Kreftregisteret) i 1973, med oppfølging på 80- og 90- tallet.

-240 tilfeller av lungekreft kunne vært unngått dersom det hadde vært 0 røyking ved nikkelverket, selv om nikkelmengde hadde vært uforandret

-2002 / 2003: forbudt mot å røyke på kontorene

-Noe senere : kanadisk regelverk med røykeforbud utenfor inngangsdører og luftinntak

-1 /7-05 Røykeforbud innenfor portene

1/6 -13 Røyking kun i dedikerte pauser

– 2014 EL- Sigaretter forbys i området

Ble også sagt at bedrift helse tjensete   har tilbud plaster, tyggis , hjelp til å slutte å røyke. GRATIS

og verneombuds  gode innspill på hvor positiv det har vært med den nye røykeloven

 

Oppsummering

Dette var en lærerikt tur og jeg fikk spurt mange spørsmål og fikk mye bra svar

Dette er en god inspirasjons kilde som vi skal ta med tilbake til Glencore Nikkelverk

DSC_2697

Roy Knudsen  bidra  med god fokus på helse miljø og sikkert 🙂