Nikkelverkets Arbeiderforening

ÅRSMØTE

 

 

Onsdag 4. Februar 2015 Kl 18.30.

 

 Avholdes på Strandpromenaden 31

 

Dagsorden:

 

1.      Åpning

2.      Godkjenning av dagsorden

3.      Konstituering

4.      Styrets årsberetning

5.      Regnskap/Budsjett

6.      Innkomne forslag

7.      Bevilgninger

8.      Valg

Lotteri!

 

Forslagsfrist: Onsdag 21. januar kl 15:00

 Etter årsmøtet blir det Faglig innlegg av Bjørn Enes om Boka «Kven skal bygge landet»

Alle som kommer på årsmøte vil få invitasjon til årsmøte festen

som avholdes på strandpromenaden 6. februar kl 19:00

Du må delta på årsmøte for å få invitasjon til årsmøte festen