LO Stat mobiliserte 230 i Kristiansand

 DSC_2226

Regjeringen går baklengs inn i framtida når de nå vil endre arbeidsmiljøloven, sa Peggy Følsvik (LO) da hun innledet på seminar om arbeidsmiljøloven i Kristiansand torsdag.

 

– Det er viktig at vi mobiliserer over hele landet for den politiske markeringen 28. januar, fortsatte hun.

Seminaret om arbeidsmiljøloven og de blå-blå endringsforslagene, arrangert av LO Stat og LOs distriktskontor i Agder i dag, har vakt stor interesse.

Distriktssekretær Odd Helge Henriksen i LO Stat måtte stanse påmeldingen to dager før seminaret da 230 hadde meldt seg på.

Målet for seminaret har vært å skolere medlemmer og tillitsvalgte om hva som står for fall når nå forslag til ny arbeidsmiljølov legges fram.

DSC_2255

Arbeidsministeren åpna i desember det vi kaller julekalenderen fra helvete
Ommund Stokka, Industri og Energi

 

 

Endrer arbeidslivet radikalt

Ifølge LOs Peggy Følsvik, vil regjeringens foreslåtte endringer radikalt forandre norsk arbeidsliv.

– Dette vil gi oss et løsarbeidersamfunn, sa hun og minnet sørlendingene om at Einar Gerhardsen en gang sa at «Arbeidsfolk skal ikke lenger stå med lua i hånda».

– Nå går regjeringen, med arbeidsminister Robert Erikson i front, baklengs inn i framtida, sa hun til en svært lydhør forsamling.

Følsvik synes LOs medlemmer spesielt skal merke seg følgende forslag fra den borgerlige regjeringen:

DSC_2317

Forsvar Arbeidsmiljøloven

 

• Økt adgang til å ansette midlertidlig.

• Oppheve kollektiv søksmålrett ved innleie

• Utvide grensene for overtidsarbeid.

• Økt adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid

• Utvidet adgang til å søke arbeidstilsunet om godkjenning av unntak fra arbeidstidsbestemmene.

 

Bekymret for ansatte i helsesektoren og servicebransjen

Følsvik, som tidligere har vært nestleder i HK, er særlig bekymret for hva som kan skje i handels- og servicebransjen, der de har få tillitsvalgte og det allerede i dag er uoversiktlig.

– Jeg er bekymret for at forslaget om frislipp av midlertidige ansettelser peker fram mot at mer en hver 4. arbeidstaker kan bli gående på midlertidige kontrakter. Jeg tenker at dette først og fremst rammer kvinner i sevicesektoren og i helsesektoren. Midlertidige ansettelser betyr usikkerhet rundt folks personlige økonomien og muligheten til å planlegge framtida; sa hun.

I tillegg er Følsvik bekymret for forslaget om søndagsarbeid, som hun tror vil være ekstremt vanskelig å reversere.

Men det er ikke umulig å reversere forslaget til ny arbeidsmiljølov. Loven var også under press under Bondevik-regjeringen, men forslag om midlertidige ansettelser ble reversert av de rødgrønne.

DSC_2239

Nikkelverket er klar til å streike

 

– Onsdag 28. januar skal vi forsvare arbeidsmiljøloven igjen og da er det viktig at vi mobiliserer alle våre krefter for å vise regjeringen at dette ikke er noe vi ønsker. Vi har sett at regjeringen har snudd tidligere etter vår mobilisering imot abortforslaget 8.mars. Vi kan gjøre dette igjen, sa Følsvik.

Hun er glad for at LO nå samarbeider med UNIO og YS om en felles digital kampanje som nylig ble lansert på sosiale medier under parolen #mitt arbeidsliv og minner om at folk på nettsiden mittarbeidsliv.no kan finne 6 fiktive historier fram framtiden som kan brukes i argumentasjonen for å opplyse arbeidskolleger og venner om hvordan virkeligheten kan bli om dette blir vedtatt.

– Vi vet av erfaring fra andre land at veien kan bli lang og bratt for å prøve å reversere dette, så vi må gjøre alt for å få denne regjeringen til å lytte på oss.

Julekalender fra helvete

Ommund Stokka fra Industri Energi oppfordret alle til å rekruttere folk til å delta å den politiske markeringen og trakk fram 195 enkeltsaker med mennesker på midlertidig kontrakt som fikk fast jobb etter at LO-forbundet gikk rettens vei.

– Dette hadde ikke vært mulig å få til hvis lovforslagene går igjennom før sommeren, sa han – og fortsatte:

– Arbeidsministeren åpna i desember det vi kaller julekalenderen fra helvete. Luke 1: Fritt frem for midlertidig ansatte. Luke 2: Fjerning av søkmålsrett for ulovlig innleie. Luke 3: endring av arbeidstidsregelverket. Luke 4: Mer åpning for søndagsarbeid og luke 5 mer overtidsarbeid (uten å få betalt), sa han.