SAMMEN MOT NØDEN

Bilderesultat for røde kors

Innsamlingsaksjonen til flyktningene blant Nikkelverkets ansatte innbrakte kr 70 587,26. Sammen med bidraget fra bedriften på kr 50 000, kom bidraget til Røde Kors opp i hele kr 120 587, 26.

Vi takker alle ansatte for bidraget og Nikkelverkets Arbeiderforening for initiativet!

Røde Kors

Tusen hjertelig takk for bidrag fra Glencore Nikkelverk til å hjelpe de som er på flukt fra krig og konflikt. Takket være bidragsytere som dere har vi mulighet til å hjelpe dem som trenger det aller mest.

Tusenvis av desperate mennesker er på flukt over Middelhavet og gjennom Europa. De flykter fra krig, vold og fattigdom. De setter livet på spill i håp om å komme seg i sikkerhet. De som overlever reisen står fullstendig på bar bakke, og trenger all hjelp de kan få.

Røde Kors jobber nå på spreng for å bistå med praktisk assistanse og støtte over hele kontinentet. Vi er tilstede over hele Europa, men spesielt i Hellas, Tyskland, Italia, Makedonia, Ungarn og Serbia hvor vi nå har ekstraordinære nødhjelpsoperasjoner, vi er inne i Syria og i nabolandene. Også i Norge vil det være behov for hjelp i lang tid fremover.

Vi har sendt et eget feltsykehus til Helles med egne leger og sykepleiere. Bare den første helgen de var på plass behandlet de over 500 pasienter.

I Norge har vi åpnet en egen akuttinnkvartering i Oslo, og bistår med frivillige på 50 ayslmottak i landet.

Tusen hjertelig takk for at dere bryr dere! Sammen redder vi liv – sammen fortsetter vi å gjøre en forskjell!

Varm hilsen fra,

Åsne

Med vennlig hilsen/ Kind regards

Åsne Havnelid

Generalsekretær/ Secretary General,

 Røde Kors

Hausmannsgt. 7

P.B. 1, Grønland, 0133 Oslo

(+47) 22 05 40 44/ (+47) 419 00 370

www.rodekors.no