Nikkelverkets Arbeiderforening

ÅRSMØTE

Onsdag 3. Februar 2016 Kl 18.30.

Avholdes på Strandpromenaden 31

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av dagsorden

3. Konstituering

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap/Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Bevilgninger

8. Valg

Lotteri!

Forslagsfrist: Fredag 15. Januar kl 15:00

Etter årsmøtet blir det Faglig innlegg av Ommund Stokka om Vaskeribransjen.

Alle som kommer på årsmøte vil få invitasjon til årsmøte festen

som avholdes på strandpromenaden 5. Februar kl 19:00

Du må delta på årsmøte for å få invitasjon til årsmøte festen.