Ekstraordinært medlemsmøte

Det innkalles til

Ekstraordinært medlemsmøte

10. juni 2016 kl. 14:30

i kantina ved Glencore Nikkelverk

forhandlingsutvalg_2016

Medlemsmøtet sammenkalles for å stemme over forhandlingsresultat for lokale lønnsforhandlinger for 2016.

Etter en krevende forhandlingsdag tirsdag har forhandlingsutvalget kommet frem til at det foreliggende forslaget ikke kan godtas over bordet, men skal presenteres for medlemmene til votering.

Forhandlingsutvalget oppfordrer flest mulig til å møte.