Lønnsoppgjøret 2016

Lokale lønnsforhandlinger for 2016 er gjennomført, og ble godkjent av medlemmene under ekstraordinært medlemsmøte 10. juni.

Etter harde forhandlinger ble resultatet som følger:

1. Det gis et generelt tillegg på alle lønnsgrupper på 1,6%.

2. Alle ikke-regulerte tillegg økes med 1,6%.

3. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m. 01.06.2016.

4. Bedriftens representanter i pensjonsstyret har som intensjon å innføre at pensjonsgrunnlaget beregnes ut fra all utbetalt lønn. Dette drøftes i pensjonsutvalget og pensjonsstyret, før innstilling legges fram for bedriftens øverste leder innen utgangen av 2016.

Forhandlingsutvalget fant at resultatet av forhandlingene falt utenfor medlemsmøtets mandat, og kunne derfor ikke godta forslaget over bordet.

Forhandlingsutvalget valgte derfor å gå til ekstraordinært medlemsmøte følgende fredag for å holde avstemming over forslaget.

Medlemmene godtok forslaget med et tillegg om at godkjenningen ble gitt i tillit til at bedriften vil innføre pensjon av all lønn.