Medlemsmøte

 

 

Nikkelverkets Arbeiderforening

Tirsdag 7 Mars 2017 kl. 11:30-12:15

i UV-1

Dagsorden:

Landsmøte Industri Energi. 28-30 April

Valg av delegater fra avdeling 40

Eventuelt.

Saker til eventuelt sendes til foreningskontoret senest Mandag 6 Mars klokken 15:00

Mvh Styret i Nikkelverkets Arbeiderforening.