Arbeiderpartiet er kritisk til nye utenlandskabler

Søndag  23. APRIL 2017

Arbeiderpartiets landsmøte mener at de økte kostnadene som nye utenlandskabler vil føre med seg vil true målet om en videre utvikling av norsk kraftforedlende industri.

 

– Vi er fornøyd med at Arbeiderpartiets landsmøte og partilederen langt på vei sier nei til nye kabler, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

 

 

I debatten om Arbeiderpartiets nye program for neste stortingsperio
de var det mange innlegg om næringspolitikk som gav støtte til Industri Energis krav om å stanse utbygging av flere utenlandskabler.

 

– Samfunnsøkonomisk er det ikke et riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til at det blir dyrere med strøm i Norge. Det må da inn i kriteriene, og det må vi si nei til, sa partiets leder, Jonas Gahr Støre

 

Les videre

Søk om stipend til videreutdanning og kurs

Hva kan du få støtte til, og hvor mye penger kan du få?

  • Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (søknadsfrist 15.mai).
  • Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
  • Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
  • Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner.

Les videre