Lønnsoppgjøret 2017

Etter dagens møte med bedriften ble det enighet mellom partene og resultatet ble som følger:

  1. Det gis et generelt tillegg på alle lønnsgrupper på 1,9%
  2. Alle ikke regulerte tillegg økes med 1,9%
  3. Det utbetales et engangsbeløp på kr 1.500,- til hver enkelt ansatt.
  4. Avtalen gjøres gjeldende f.o.m 01.06.2016
  5. I tillegg iverksettes protokollen fra de sentrale forhandlingene i den Elektrokjemiske overenskomst f.o.m 01.04.2017

Det sentrale tillegget utgjør 2,4 % i skift og overgangstillegg samt 0,50 øre på timen.

Det blir også betalt ut et engangsbeløp på kroner 1500.

Dette utgjør en totalramme på ca 2,5%.

Vi ser oss godt fornøyd med resultatet og at vi tilslutt kom til enighet. Siden det ikke ble brudd, vil det ikke bli avholdt noen medlemsmøte.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med fagforeningen.

Lokale lønnsforhandlinger

I dag onsdag 24.mai mottok fagforeningen en forespørsel fra bedriften om å møtes for å søke en enighet mellom partene i de lokale lønnsforhandlingene.

Et samlet forhandlingsutvalg aksepterte dette og vil på mandag 29.mai møte bedriften for å diskutere mulighetene for enighet rundt lønnsoppgjøret.

 

 

 

Dette medfører at medlemsmøtet blir utsatt til etter dialogen med bedriften mandag ettermiddag.

Fagforeningen og forhandlingsutvalget ser positivt på møtet og håper at vi kan komme frem til en ordning som begge parter kan akseptere.

Mer informasjon kommer..

 

Kontingent til Strandpromenaden

Grunnet vedtaket om salg av Strandpromenaden på årsmøtet i februar ble det i går på styremøtet diskutert om  kontingenten til huset fortsatt skulle trekkes fra medlemmene eller opphøre.

Ett samlet styret vedtok da at trekket til Strandpromenaden skal avsluttes med umiddelbar virkning.

 

 

 

Fagforeningen og styret takker for alle årene med støtte og solidariteten rundt driften av Strandpromenaden.