EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Torsdag 21. Desember 2017 Kl 15:15.

 Avholdes i kantinen

 

I henhold til vedtektene §5 kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte.

Dagsorden:

 

Salg av Strandpromenaden.

 

Det er kommet bud på Strandpromenaden Dette må behandles av ett ekstraordinært årsmøte da budgiver ønsker en avgjørelse før nyttår.

 

Eiendomsmegler Fra SR-Bank 1 vil komme å orientere om prosessen til nå.

 

 

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  1. 2/3 av styret kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det er i så fall leder som innkaller.
  2. Når 25% av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  3. Forbundsstyret har rett til å kreve ekstraordinære årsmøter og medlemsmøter sammenkalt.
  4. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den/de sak(er) som er årsak til innkallelsen.

Ekstraordinære årsmøter kan innkalles med 4 dagers varsel.