IndustriALL Global Union

 

Glencore er ett stort konsern med over 155 000 ansatte. I den siste tiden så har det skjedd en del på kontinentet

IndustriALL Global Union er en global fagforening som ble grunnlagt i København den 19. juni 2012. Industri Global Union representerer mer enn 50 millioner arbeidende mennesker i mer enn 140 land, som arbeider på tvers av forsyningskjedene i gruve-, energi- og industrisektoren på globalt nivå.

Forbundet Industri Energi er også medlem av IndustriALL.

IndustriALL har i lengre tid nå prøvd i dialog med konsernet å rette opp i en del av forholdene som pågår i konsernet. I November så var det ett møte på Sri lanka hvor Glencore ble diskutert. Hovedfokuset på dette møte var problemstillingene i:

 

  • Ausralia,hvor konflikten gjelder kollektive forhandlinger.
  • Canada, hvor hvor det er konflikt angående pensjon.
  • Sør Afrika, hvor konflikten gjelder kollektive forhandlinger.
  • Colombia, hvor konflikten gjelder retten til organisering og fokus på HMS.

I Australia marcherte CFMEU minedrift og energi divisjon på Glencores Brisbane kontor

 

På bakgrunn av manglende vilje til løsninger hos øverste ledelse ser IndustriAll Global Union seg nødt til og gjennomføre en kampanje mot selskapet.

 

IndustriAll jobber nå med å kartlegge alle fabrikkene til Glencore world- wide med tanke på antall ansatte og antall medlemmer, deretter vil man opprette nettverk, opprette et «kampanjestyre» med representanter fra ulike verdensdeler, starte kampanjen og til slutt får man forhåpentligvis god dialog med ledelsen og løst problemene.

• I Sør-Afrika organisert NUMSA-representanter fra seks operasjoner tiltak for å kreve at Glencore tillater fagforeningens tilgang til arbeidsplassen, slik den er garantert av den sørafrikanske arbeidsretten, og for å støtte australske arbeidstakere som er låst av Glencore

Kampanjen pr.dags dato går ut på å samles ovenfor konsernet å få til en god dialog på tvers av industrien, I dag så er vi delt opp i divisjoner og har ingen innflytelse på noe annet en det som skjer  under lokaleforhold.

Det er viktig for oss at arbeidsforholdene der vi får våre råstoff fra er gode. Vi kan ikke akseptere at uverdige arbeidsforhold som går på de ansattes rettigheter brytes, verken når det gjelder HMS eller f.eks pensjon. Vi må sørge for verdige forhold for alle.

• Utøvelsen av Industri Energi i Norge sendte en solidaritetsmelding.

 

Nikkelverkets Arbeiderforening hadde styremøte fredag 8/12-2017 hvor det ble enstemmig vedtatt å støtter våre kamerater og arbeidskollegaer i Glencore og støtte aksjonen.

Vi håper at med press på konsernet ledelse så vil vi nå frem å oppnå den dialogen som trengs for at konsernet skal kunne ta alle arbeidere world wide i Glencore serriøst og at innflytelsen fra de ansatte vil gjøre at de vil bli hørt.

Til info så opplever vi ikke slik ukultur her i Norge, men vi ville heller aldri akseptert slikt i Norge heller.

 

Her har vi mulighet til å gi god innflytelse og kan peke på den norske modellen i arbeidslivet, at god dialog og forankring i hele linjen er den rette veien å gå. Vi håper med disse tiltak, vil konsernet involvere de ansatte slik de ønsker og slik vi er vant med her i Norge

Linken til IndustriAll kan du finne på IndustriAll Logo