Fakkelmarkering på Torvet i Kristiansand torsdag 15. februar kl. 18.00

Krafta er vår! Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER!

 


Fakkelmarkering på Torvet i Kristiansand 
torsdag 15. februar kl. 18.00


Appeller ved: 
Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi
Tonje Jondahl Alvestad, styret i LO Kristiansand og omegn
Bjørn Åge Nilsen, fagforeningsleder Eramet Norway Kvinesdal

Etter toget samles vi i fram til kl. 21 i Rådhuskjelleren «vegg i vegg» med Øvre Torv der det blir nye innslag med appeller og musikk for så mange som det er plass til i Amfiet.

Kontaktperson: 
Cay Nordhaug
48881418
cay.nordhaug@glencore.no

Det blir satt opp buss far Kvinesdal sentrum kl.16.00, videre til Speilen Feda-terminalen 16.10 og lyngdal inn kl.16.30
Kontakt Bjørn Åge Nilsen, ‭414 45 203‬

Bakgrunn
Vannkraft er vårt arvesølv som er en evigvarende energiressurs. Takket være offentlig eierskap ble Norge en industrinasjon med billig kraft. Norske forbrukere har i mange år hatt glede av billig strøm i det kalde nord.

EU har vedtatt den tredje energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres ved hjelp av ACER som skal ha en overordnet rolle både i nettutvikling og dermed i kraftmarkedet i EU/EØS. EU kan gjennom ACER for eksempel kreve at EU/EØS-land bygger ut kabler dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom
EU-land. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir dette vedtatt, kan det få dramatiske konsekvenser gjennom økte strømpriser for forbrukere og industri i Norge.

Norge har i de siste årene bygget kraftkabler for eksport/import. To nye kabler er vedtatt bygget til Tyskland og Storbritannia. Enda en ny kabel, North Connect, er søkt om til Skottland der det foreslås at private selskaper skal bygge ut gjennom et konsortium der bl.a. Agder Energi er med. De store utgifter til utenlandskabler belastes forbruker gjennom økt nettleie. I tillegg vil mer av vår vannkraft overføres til EU land. Kapasiteten for eksport vil kunne øke fra 50 TWh (Terrawattimer) til hele 90 TWh (hvis North Connect bygges), noe som vil utgjøre rundt to tredeler av Norges totale, årlige produksjonskapasitet av elkraft på ca. 133 Twh.

Faren er stor for at nettleien vil øke enormt i årene som kommer for å finansiere økt eksportkapasitet. Strømutgifter for norske forbrukere vil stige. Vi vil kunne få tyske eller britiske strømpriser som vil si en
dobling sammenlignet med dagens kraftpris. Dette kan bety en katastrofe for distrikst-Norge der prosessindustrien oftest befinner seg. Ikke minst gjelder det i kraftfylket Vest-Agder der hundrevis av
arbeidsplasser vil kunne trues i den kraftkrevende industrien. Etter flere år med store investeringer i aluminiums-, mangan- og nikkelindustrien, kan vi få en bråstopp fordi økte strømpriser setter inntil 11.000 industriarbeidsplasser i fare nasjonalt. 5 øre i økt pris betyr 1,75 milliarder kroner i resultatforverring for prosessindustrien, noe som også kan ha en negativ påvirkning og dermed press på lønns og arbeidsvilkår i de ulike berørte bedrifter.

For å utnytte inntektsmulighetene i kablene best mulig (f.eks ved å selge om dagen og kjøpe om natta), vil kraftselskapene få en ekstra pådriver for å øke effektkjøringen i vassdragene. Det betyr hyppige endringer i vannføringa i elver og vannstanden i magasinene, noe som vil ha store og negative konsekvenser for miljø, natur og friluftsinteresser.

Vi mener at en eventuell ACER-tilknytning vil bety en suverenitetsavståelse fra Norge til et høyere
internasjonalt organ, EU. Det vil dermed måtte behandles i henhold til Grunnlovens paragraf 115, noe som vil kreve 3/4 flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

I denne saken har naturvernere, fagforeninger og hele lokalsamfunn felles interesse av å si et kraftfullt nei til både ACER og flere kabler. Vi, initiativtakerne til fakkelmarkeringa torsdag 15. februar ber om
støtte til følgende paroler:

• Norge må si nei til EUs Energiunion og å overføre makt til ACER.
• Vedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Stortinget, jf. Grunnlovens §115 om
suverenitetsavståelse.
• Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land og Storbritannia.
• Av miljøhensyn må bygging av flere kabler stanses.
• Norge må ha nasjonal kontroll over vannkrafta – vår viktigste evigvarende energiressurs.

NEI TIL EUs ENERGIUNION (ACER)!
Igår demonstrerer Nikkelverkets Arbeiderforening foran stortinget for å sikre norsk suverenitet over vannkraften, vårt felles arvesølv. ??
Espen, Andre og Roar stiller fra Nikkelverkets Arbeiderforening

Intitiativtakere til fakkelmarkeringa er:
Bjørn Åge Nilsen, fagforeningsleder ved Eramet Norway Kvinesdal
Cay Nordhaug, leder for Nikkelverkets arbeiderforening, Kristiansand
Halvor Fjermeros, styremedlem i Rødt Kristiansand

Kontaktperson: 
Cay Nordhaug
48881418
cay.nordhaug@glencore.no

Foreløpig tilsluttede fagforeninger og organisasjoner:
LO Kristiansand og omegn
Fiskaa verk arbeiderforening i Kristiansand v/ Terje Andre Hanssen
Nikkelverkets arbeiderforening i Kristiansand v/Cay Nordhaug
Kvinesdal Kjemiske fagforening v/ Bjørn Åge Nilsen
Lista Kjemiske Fagforening v/ Ole Stålesen
Naturvernforbundet i Vest-Agder
Vest-Agder Nei til EU