Medlemsmøte

Nikkelverkets Arbeiderforening

Fredag 6 April i kantinen

Klokken 15:00

(Møte vil vare i ca 30-45 Min.)

Dagsorden:

Orientering om Streiken.

Streikekasse.

Eventuelt.

 

Mvh Styret i Nikkelverkets Arbeiderforening.