Nikkelverkets Arbeiderforening

MEDLEMSMØTE

Onsdag 9 Mai. 2018 kl. 1800

 i Strandpromenaden

Dagsorden:

  1. Orientering om sentralt oppgjør 2018
  2. Lokalt tariffoppgjør
  1. Styrets forslag til forhandlingsprogram
  2. Styrets forslag til forhandlingsutvalg
  3. Styrets forslag til mandat
  4. Styrets forslag til krav
  5. Eventuelt

 

Enkel servering.

 

Forslag til Lønnskrav må leveres foreningskontoret skriftlig innen Onsdag 9 Mai klokka 09:00.

23.04.2018/CN