Gå inn på Min side og sjekk at opplysningene vi har om deg stemmer!

 

Det er veldig viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til medlemmene våre. Snart skal forhandlingsresultatet på LO-NHO-området ut på uravstemning blant alle medlemmer som det oppgjøret gjelder for. Avstemningen vil foregå elektronisk og informasjon vil bli sendt ut per SMS til medlemmene. Derfor: Gå inn på Min side og sjekk at opplysningene vi har om deg stemmer!

 

Søndag 8. april ble meklingen mellom LO og NHO avsluttet og vi ble enige om et forhandlingsresultat.

Men det er medlemmene som tar den endelige avgjørelsen, og i neste uke starter vi uravstemningen. Alle dere medlemmer som er omfattet av en tariffavtale innenfor LO-NHO-området skal stemme «JA» eller «NEI» til resultatet.

For å kunne gjennomføre uravstemningen og sende informasjon om den til dere medlemmer, er det viktig at vi har korrekte kontaktopplysninger.

Dette sjekker dere på følgende måte:

  1. Gå inn på Min side og logg deg inn. Du trenger enten medlemsnummeret ditt eller e-postadresse (som må være registrert hos oss) for å logge deg inn.
  2. Når du har logget deg inn kommer du inn på en side med oversikt over opplysningene vi har om deg, som telefonnummer og e-postadresse. Stemmer det som står her? Har vi riktig mobilnummer til deg? Sjekk dette. 
  3. Dersom alt er riktig, trenger du ikke gjøre noe mer nå (ikke før du får en SMS av oss i neste uke om å stemme).
  4. Dersom opplysningene vi har om deg ikke stemmer, må du endre dem. Og det er veldig enkelt: Du scroller helt ned på siden, og nest nederst til vestre finner du en knapp det står «Endre» på. Trykk på den. Da kommer det opp et skjermbilde hvor du får muligheten til å endre opplysningene vi har om deg. All tekst markert i blått på den siden kan endres. Når du har redigert ferdig, altså skrevet inn rette opplysninger, scroller du ned på siden igjen og trykker på knappen «Lagre endringer». Da er du i mål.

Takk for hjelpen!