Stort oppmøte på medlemsmøte som orienterte om oppgjøret sentralt

 

 Cay Nordhaug gikk igjennom samtlige punktet som er blitt enighet om.

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Tiltak mot sosial dumping

 

Dagens møte var i fellesskap med FLT klubben på Nikkelverket. Leder Cay Nordhaug (IE) og Stein Magne Nilsen (FLT) syntes det er viktig at vi i LO familien kan samarbeide på våre felles saker og dette var en fin anledning til å slå i sammen medlemsmøte.

Styret i begge foreningene oppfordrer alle medlemsmøte til i stemme ja i denne uravstemningen.

Det er også i tråd med forbundets eget vedtak i forbundstyret hos Industri Energi.

Vi håper alle sammen vil være med å stemme og minner om fristen for å stemme er satt til neste torsdag.

 

Følg linken her for mer info om uravstemningen.