lønnsforhandlingene overstått

Da var lønnsforhandlingene overstått og vi er kommet til enighet.

 

Rammen ble totalt på 3,22 % 2,3 % generell lønnsvekst for alle inklusive alle tillegg som ikke blir regulert sentralt. 1000.- på alle fagbrev unntatt E/A. 1000.- på spesialist tillegg.

Nedtrapping fra skift i henhold til ordlyden til overenskomsten vil nå gjelde alle tillegg, og ikke bare skifttillegget.

Regulering av avlønning til HVO/HTV Partene skal se på overtidstillegget.

I tillegg til dette så er det i de sentrale forhandlingene gitt 1.30 kr på generelt tillegg. Skift overtid og overgangstillege blir regulert 29.mai. Dette vil komme i tillegg til den gitte ramme.

Vi ser oss godt fornøyd med årets oppgjør. Dette vil sikre alle en reel lønnsvekst og vi har fått til noen av de justeringene som medlemmene ønsket.

Ikke alt kan komme på en gang. Men ett stort steg i riktig retning.

Mvh Forhandlingsutvalget. Cay Nordhaug. Alexander Andersen. Anne May Hagen. Martin Matzow. Espen Wennerberg. Andre Reinertsen og Erlend Gjerde utgjorde årets forhandlingsutvalg.