Dag 1 Tillitsmanns Konferanse

 

 

 

 

Åpnet av lokal tillitsmannkonferanse med opprop!!

 

Nils Gjelsten Starte dagen med Nikkelverkets rolle i konsernet, (Nikkel Divisjonen)

Nils snakket om alle forskjellig divisjoner som har i vårt multi nasjonal selskap. Fordel er at vi har en økonomisk sterk selskap.

All informasjon kan dere finne på http://www.glencore.com/

Det ble vist en film fra Regland Mines om sine utfordringer.

https://www.youtube.com/watch?v=Ad8Zot71_cY

Vi snakker litt om Sudbury mines og her er en liten video om historien fra Sundbury

 

 

Nikkelverkets strategi for å nå våre langsiktige mål om å trygge arbeidsplassene for fremtiden gjennom å tilfredsstille våre kunder og aksjonærer er bygd opp rundt vår forretnings modell – Nikkelverk Business System.

Gjennom sikker og bærekraftig produksjon skal vi levere våre produkter av høy kvalitet som dekker kundens behov i fremtidens marked.  Når prosessen er stabil og forutsigbar kan vi minimere metall tap og posisjonere oss til å håndtere stadig mer komplekse råmaterialer.  Våre aktiviteter fokuserer på å redusere sløsing og optimalisere bruken av våre ressurser for å redusere våre driftskostnader for å opprettholde vår konkurransekraft.

 

Var veldig gøy å høre fra Nils Gjelsten om hvilke nikkel divisjon vi har. Han tok også opp ulike kunde klager og erfaring han har som produksjons sjef. Han fikk en del gode tilbake meldinger fra tillitsvalgte og det ble en lærerikt dag.

 

 

Del 2

 

Ble satt opp grupper 2 dag grupper 1 skift og 1 fag. Nils Gjelsten kom med 3 spørsmål til de tillitsvalgte. 

 

Dag gruppa 2 !

Hva legger dere begrep i tillits basert Ledelse?

 

Hvilke forstålese har vi for hva  som ligger i tillits basert Ledelse?

 

Hva forventer du av en leder mhtp tillitbasert ledelse?

 

 

Det kom veldig mange gode svar fra tillitsvalgte. Nils fikk skrevet en del svar.

 

 

Del 3 : 

Overgang fra operatør til Formann

Morten Tollefsen Formann A- Skift

Morten Tollefsen delte sin erfaring om overgangen fra operatør til arbeidsleder

Morten fortell sin historie om da han begynte som lærling helt fram til Formann. Det ble også spurt en del spørsmål angående samarbeid med tillitsvalgte.

 

Skrevet Jan Erling Haugen