Nikkelverkets Arbeiderforening

ÅRSMØTE

Onsdag 6. Februar 2019 Kl 18.30.

Avholdes på Strandpromenaden 31

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av dagsorden

3. Konstituering

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap/Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Bevilgninger

8. Valg

Lotteri!

Forslagsfrist: Tirsdag 22. Januar kl 12:00

Forslag må leveres skriftlig på mail eller skriftlig til fagforeningskontoret.

Alle som kommer på årsmøte vil få invitasjon til årsmøte festen

som avholdes på strandpromenaden fredag 8. Februar kl 19:00

Du må delta på årsmøte for å få invitasjon til årsmøtefesten.

Det serveres Pizza etter årsmøtet.