Nikkelverkets Arbeiderforening

ÅRSMØTE

Onsdag 6. Februar 2019 Kl 18.30.

Avholdes på Strandpromenaden 31

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av dagsorden

3. Konstituering

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap/Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Bevilgninger

8. Valg

Lotteri!

Forslagsfrist: Tirsdag 22. Januar kl 12:00

Forslag må leveres skriftlig på mail eller skriftlig til fagforeningskontoret.

Alle som kommer på årsmøte vil få invitasjon til årsmøte festen

som avholdes på strandpromenaden fredag 8. Februar kl 19:00

Du må delta på årsmøte for å få invitasjon til årsmøtefesten.

Det serveres Pizza etter årsmøtet.

 

Ekstraordinært medlemsmøte

Det innkalles til

Ekstraordinært medlemsmøte

10. juni 2016 kl. 14:30

i kantina ved Glencore Nikkelverk

forhandlingsutvalg_2016

Medlemsmøtet sammenkalles for å stemme over forhandlingsresultat for lokale lønnsforhandlinger for 2016.

Etter en krevende forhandlingsdag tirsdag har forhandlingsutvalget kommet frem til at det foreliggende forslaget ikke kan godtas over bordet, men skal presenteres for medlemmene til votering.

Forhandlingsutvalget oppfordrer flest mulig til å møte.