Hjemmesiden utsatt for hacking

De som besøker nvaf.no jevnlig vil ha lagt merke til at siden har vært utilgjengelig over en (forholdsvis lang) periode. Dette er på grunn av at hjemmesiden har blitt hacket og i etterkant av dette stengt for brukernes sikkerhet.

Problemet skal nå være løst.

Informasjon etter styremøte 13/12

Tillitsvalgtkonferanse

Styret fikk en oppsummering av resultatene på tilbakemeldingsskjemaene som ble samlet inn fra deltakerne. Generelt gode tilbakemeldinger, de fleste punkter mottok en snittkarakter på rundt 5 av 6. Styret berømte oppmøtet og holdningene de tillitsvalgte viste under konferansen.

Les videre

Enighet i lokale lønnsforhandlinger

Arbeiderforeningen og bedriften gjennomførte i går lønnsforhandlinger på hotell Ernst i Kristiansand.

Det endelige resultatet i årets forhandlinger gir en lønnsramme på ca. 2,6% i tillegg til at skift- overtids- og overgangstillegg øker med 4,2%.

De viktigste sakene som ble oppnådd var full feriepengedekning for langtidssykemeldte, samt innføringen av et kompetansetillegg for dagarbeidere. I tillegg var foreningen og bedriften enige om å utrede behovet for og nytten av å utvide den lokale ordningen for fysioterapeutisk behandling. Les videre