Avtaler

Her ligger de forskjellige avtaler som er inngått mellom fagforeningen og andre parter.

Sentral tariff:

Overenskomst for Elektrokjemisk 2012-2014

Lokale lønnsoppgjør:

Lokal protokoll 2009
Lokal protokoll 2010
Lokal protokoll 2011
Lokal protokoll 2012
Lokal protokoll 2013
Lokal protokoll 2014