ARBEIDERFORENING GJENNOM KRIGSÅRENE.

imagesN5HU1M2Q

Det tyske sikkerhetspolitiet eller Sipo var den politiske delen av den tyske politiorganisasjonen. Målet var å beskytte nazistaten, ikke folket. I alt kom rundt 3000 tyske Sipo-tjenestemenn til Norge under krigen. Gestapo

9. april ble fabrikken stoppet uten stor dramatikk eller bombetreff.  En av de ansatte Hans Orstad mistet kona i bombeangrep og fikk en tid senere utbetalt begravelsesbidrag  fra forbundet.

Etter en tre  ukers stopp  ble bedriften startet igjen med redusert drift . Grunnlaget for drifta var Evjematte, noe rester av Canadamatte, og senere fikk de matte fra Petsjenga i Russland – nær Finnmarksgrensa.

9. april var det nesten 600 ansatte, og de fleste av disse fikk ikke jobb da de skulle starte igjen 26.april. Midlertidig ansatte, lærlinger, folk uten forsørgelsesbyrde , folk med gård, og 2 skolelærere måtte gå.  390 mann meldte seg , og 280 mann fikk halv jobb, alle sammen. Systemet med halv jobb fungerte dårlig, slik at man endte opp med 160-170 mann på heltid etter en tid.

På bedriften blir det stadig sendt nye søknader om sild – klippfisk –tørrfisk – istersild – poteter  og ved. I håp om at det skal hjelpe blir det sendt med nøyaktig forsørgelses – byrde for hver enkelt ansatt.  175 ansatte forsørget totalt 668 personer.

En typisk radio som ble brukt under krigen

Da alle fikk ordre om å levere inn radioene i 1941 var det en av mekanikerne som tok sin radio i ryggsekken og tok den med på jobb(Falcon Bridge). Radioen ble plassert i kjelleren på verkstedet og ved hjelp av en av ingeniørene og tre andre lyttet de på nyheter fra London helt fram til 1945. Nyhetene ble oversatt og levert pr. sykkel til en gruppe på Fiskå Verk som mangfoldiggjorde nyhetene. I samarbeid med en sender på Slettheia ble det formidlet beskjed om viktig last til og fra bedriften.

 

500176_986107b217z4196m0542fd_C_327x436

Randulf Fjermeros 24år gammel
Fagforenings Leder 1943

 

Randulf Fjermeros, tok over som fagforeningsformann, Trygve Tellefsen som nestformann og Anker Hansen ( far til Aud Blattmann) som sekretær.

Randulf Fjermeros og Anker Hansen ble arrestert av Gestapo for illegal arbeid.

 

uten navn

I slutten av januar 1942 okkuperte tyskerne Statsarkivet på nytt. Fram til krigens slutt var nå den store murbygningen ved Vesterveien Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Det ble innredet celler og torturkammer. Arkivet var ikke fengsel, men politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet, Sipo, som Gestapo var en del av. Arresterte fra hele landsdelen ble brakt hit for forhør. Oppholdet kunne vare fra noen timer eller et par dager opptil fire uker. Over tre tusen fanger var innom Arkivet minst en gang.

Randulf ble torturert og mishandlet på ”Arkivet”, før han ble sendt til Møllergt.19 og videre til Tyskland med m/s Westphalen som gikk ned utenfor Sverige. De fleste omkom, og deriblandt Randulf.

Randulf var en av Sivil Orgs. stiftere og ledere i Kristiansand. Anker Hansen var med i samme organisasjon men, ”slapp unna” med 5 uker på ”Arkivet”, 13 måneder på Grini, før han mot slutten av krigen ble overført til Mysen fangeleir.

westfalen2

Westfalen

Enka etter Randulf Fjermeros får tilsendt kr. 1000 fra forbundet for tap av ektefelle, og litt senere blir det sendt ytterligere kr. 1000 som æresgave.

A.J.Finne