Kollektiv hjemforsikringssaken 1968

OSLO 1968.01.24 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbunds ekstraordinære landsstyremøte vedtok å opprettholde suspensjonen av tre medlemmer av Falconbridge Nikkelverks Arbeiderforening. De tre ble senere ekskludert fra forbundet. Her de tre hovedpersonene i saken før møtet tok til. Fra v.: Finn Finne, Th. Hanisch og Willy Hskisse_sp94628belgesen.

I 1965 vedtok Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund som første forbund å opprette kollektiv hjemforsikring. Tre arbeidere ved Falconbridge i Kristiansand anla sak mot sitt eget forbund da de mente landsmøtet ikke hadde rett til å pålegge medlemmene å tegne forsikring i ett bestemt selskap. Saken kom helt til Høyesterett, som ga de tre arbeiderne medhold. Etter dette måtte Samvirke innføre en ordning med reservasjonsrett.

skisse_sp946287Kommentar : Da norsk Kjemiske bestemte seg for en kollektiv hjemforsikring var det meningen at alle medlemmer skulle få det automatisk, men disse 3 personer som representerte flere arbeidere mente at det var galt å praktisere på denne måten og gikk til sak mot sitt egen forbund! De gikk så langt som høyesterett og vant saken mot forbundet og oppnådde retten til å reservere seg mot kollektiv forsikring. Men for de som blir ny medlem så kan vi ikke reservere  mot den nye kollektiv forsikring men det er jo den beste innboforsikring.

Liten kommentar fra Industri energi:

Hei Jan Erling

Vi må kunne fortelle historien vår videre. Det er mange og gode historier innenfor fagbevegelsen som har vært med å stensette veien videre.

At ordningen med kollektiv hjemforsikring idag er flaggskipet innenfor forsikringen til LO-organiserte er rart å tenke i lys av at et Landsmøtevedtak ble oppløst av Høyesterett.

Imidlertid la dommen i Høyesterett premissene for hvordan medlemsorganisasjoner kan innføre kollektive forsikringer, nemlig at alle medlemmer på innføringstidspunktet skal kunne reservere seg.

Når vi innførte Advokatforsikringen i Industri Energi høsten 2009 kunne alle medlemmer som ønsket det reservere seg. Vi hadde lært…!!

Vi var først ute med kollektiv Advokatforsikring høsten 2009, deretter fulgte Transportarbeider forbundet, Sjømannsforbundet, Postkom og LO favør.
Skolenes Landsforbund og Arbeidsmannsforbundet er like om hjørnet

IE_logo_pos_CMYK

Med vennlig hilsen
Industri Energi

Torbjørn Teigland

Har dere noe flere informasjon om denne saken så vennligst kontakt meg .

Mail : Solid_jan@hotmail.com

Jan Erling Haugen

Datatillitsvalg Nikkelverks ArbeiderforeningDSCF2163