Nikkelverkets Arbeiderforening

ÅRSMØTE

Onsdag 6. Februar 2019 Kl 18.30.

Avholdes på Strandpromenaden 31

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av dagsorden

3. Konstituering

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap/Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Bevilgninger

8. Valg

Lotteri!

Forslagsfrist: Tirsdag 22. Januar kl 12:00

Forslag må leveres skriftlig på mail eller skriftlig til fagforeningskontoret.

Alle som kommer på årsmøte vil få invitasjon til årsmøte festen

som avholdes på strandpromenaden fredag 8. Februar kl 19:00

Du må delta på årsmøte for å få invitasjon til årsmøtefesten.

Det serveres Pizza etter årsmøtet.

 

Gå inn på Min side og sjekk at opplysningene vi har om deg stemmer!

 

Det er veldig viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til medlemmene våre. Snart skal forhandlingsresultatet på LO-NHO-området ut på uravstemning blant alle medlemmer som det oppgjøret gjelder for. Avstemningen vil foregå elektronisk og informasjon vil bli sendt ut per SMS til medlemmene. Derfor: Gå inn på Min side og sjekk at opplysningene vi har om deg stemmer!

 

Les videre